Kvalitetskontrollen är central

På Spiras lager packas många blommor under en dag

Blommorna är så kort tid på Spira Blommors lager som möjligt, ja faktum är att ibland hinner de inte mer än komma in innan de packas och skickas ut till butik. På så sätt säkerställs det att de når butikerna fräscha och fina.

Nära Coops lager i hamnen i Malmö ligger Spira Blommors lager. Det är över 4000 m2 och innehåller både en större del som alltid är 14 grader varm och ett kylrum som håller 4 grader sommar som vinter. Härifrån går Spiras blommor ut till butiker i hela Sverige.  

Inleveranser och godsmottagning

Första steget när blommor kommer in på lagret är godsmottagningen. Där finns Salam Kolani, som jobbar som godsmottagare.

– Jag kontrollerar att allt stämmer och räknar att det är rätt antal som levererats, säger Salam.

Redan vid 7-tiden på morgonen sker de första inleveranserna. En dag under högsäsong är det inte ovanligt att 150 vagnar kommer in. När Salam har gått igenom alla vagnar är det dags för nästa steg.

Den viktiga kvalitetskontrollen 

Iva Cupic är förman och ansvarig för kvalitetskontrollen.

– Jag kvalitetskontrollerar alla inleveranser. Ibland håller alla blommorna inte måttet, då sorterar vi bort och returnerar de blommor som inte lever upp till våra krav till odlaren, säger Iva.

De blommor som når butikerna ska alltid vara fina. Det är möjligt tack vare att inköp beställer rätt volymer, inga blommor får blir stående på lagret.

Olika säsonger på lagret

Tempot är ofta högt på Spiras lager. De olika säsongerna avlöser varandra och stora delar av sortimentet ändras från påsk till morsdag, från allhelgona till jul. Ja, nästan varje vecka hela året kommer det in nya sorters blommor.

– Det är roligast när det är mycket att göra, som när vi har högsäsong, säger Iva.

Många steg om dagen

De olika blommorna plockas från sina respektive platser i slingan och sätts på vagnar som sedan hämtas med lastbil och körs till butiker över hela landet. 

Det blir många steg på det stora lagret på en dag för Iva, Salam och deras kollegor, de går aldrig färre än 25 000 steg på en dag. När det är högsäsong är det snarare 35 000 steg som gäller!

– Innan påsk kom jag hem en dag och hade gått 23 kilometer på jobbet, säger Salam. Det var mycket att göra den dagen!